Overzicht bezienswaardigheden Leeuwarden
  • De-blokhuispoort-bezienswaardigheden-leeuwa(h:70)(p:location,733)(c:0) De Blokhuispoort is de oude gevangenis van Leeuwarden.
  • De-kanselarij-bezienswaardigheden-leeuwarde(h:70)(p:location,732)(c:0) In de Kanselarij in Leeuwarden werd het recht werd gesproken tussen 1571 en 1811.
  • Jacobijnerkerk-bezienswaardigheden-leeuward(h:70)(p:location,735)(c:0) De Grote of Jacobijnerkerk is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden. Al meer dan zeven eeuwen lang ontmoet men elkaar in dit indrukwekkende monument.
  • Oldetoren-bezienswaardigheden-leeuwarden-1(h:70)(p:location,734)(c:0) De scheve Oldetoren van Leeuwarden heeft een mooi aanzicht, en is zo'n 40 meter hoog.
  • Sint-bonifatiuskerk-bezienswaardigheden-lee(h:70)(p:location,736)(c:0) De Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden is in slechts 2 jaar gebouwd, uitzonderlijk als je ziet wat voor bouwwerk het is!
  • Stadhuis-leeuwarden-bezienswaardigheden-lee(h:70)(p:location,729)(c:0) Aan het Raadhuisplein in Leeuwarden tref je het mooie stadhuis van de stad.
  • Station-leeuwarden-bezienswaardigheden-leeu(h:70)(p:location,730)(c:0) Het station van Leeuwarden gebouwd in de jaren zestig van de 19e eeuw. Het is een bezienswaardig station dat gezien de ligging en functie, onmisbaar is voor de stad.
  • Waag-bezienswaardigheden-leeuwarden-1(h:70)(p:location,731)(c:0) Een Waag is het middelpunt van een marktstad. De Waag op de Nieuwestad is tot 1880 in gebruik geweest. In het waaggebouw is een luchroom gevestigd met een terras dat geopend is in de zomer.