Algemene voorwaarden

Welkom op deze pagina. Je vindt hier de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van Youropi.com.

Privacy instellingen: per 5 juni 2012 gelden er nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Wil je meer informatie of cookies uitschakelen? Kijk dan op privacy instellingen.


Youropi.com huisregels voor het schrijven van recensies en reviews
Lees hier de algemene voorwaarden voor adverteerders
Algemene voorwaarden voor de Youropi kortingsbonnen, winaties, het voucherboekje en de stadsgids


Om het makkelijk te maken geven wij hieronder een zo beknopt mogelijke weergave van onze algemene voorwaarden. Onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van onze producten en/of diensten.

1. De algemene voorwaarden van Youropi zijn toepasselijk op iedere relatie tussen jou (‘Gebruiker’) en Youropi. 

2. Je stemt in met de acceptatie van deze voorwaarden, voor zover het gebruik van onze dienst(en) registratie vereist, door je registratiegegevens te verzenden en de registratieprocedure te bevestigen middels de link die wij in een email naar het door jou opgegeven emaildres sturen.

3. De door jou opgegeven informatie bij het registreren, benodigd voor registratie en aanmelding van Youropi producten of diensten, is steeds naar waarheid ingevuld. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

4. Met instemmen van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met opname van je emailadres in onze database. Youropi mag jouw emailadres gebruiken om je nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen van onze partners te sturen. Uitschrijven voor nieuwsbrieven is ten alle tijde mogelijk. Dat kan door gebruik te maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar uitschrijven@youropi.com met vermelding van naam en emailadres dat geregistreerd staat.

5.De eventueel door Youropi aan jou verstrekte wachtwoorden en/of gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en dienen steeds geheim gehouden te worden.

6.Youropi zal, behoudens rechterlijk bevel, de van de Gebruiker verkregen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken tenzij anders aangegeven.

7.Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met Youropi of anderszins handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Youropi het recht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, overeenkomsten met de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8.Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die ten aanzien van de producten of diensten danwel de website van Youropi kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Youropi of haar licentiegevers. De Gebruiker heeft slechts beperkte gebruiksrechten. Over de door Gebruiker aan Youropi ter beschikking gestelde informatie en foto’s heeft Youropi een eeuwigdurend onbeperkt en niet opzegbaar recht die informatie in het kader van haar bedrijfsvoering te verveelvoudigen of openbaar te maken. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Youropi mogen geen foto’s, teksten en andersinds auteursrechtelijk beschermde inhoud van Youropi worden gekopieerd en openbaar gemaakt.

9. Youropi probeert alle informatie op de site zo volledig en actueel mogelijk te houden. Desondanks geeft Youropi geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit , betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Youropi is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie op haar websites, noch voor schade als gevolg van het gebruik van haar diensten, zoals het downloaden van gegevens of programmatuur.

10. De Gebruiker zal Youropi vrijwaren voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van die derden.

11. Youropi behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen .

12. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (o.a. Google en Doubleclick) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat Google en/of Doubleclick deze informatie gebruiken, klik dan op deze link.

13. Youropi maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Ze bevatten ook nooit persoonlijke gegevens als je naam of telefoonnummer men zijn volledig anoniem. Deze cookies worden o.a. gebruikt om jouw voorkeuren te onthouden en advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Daarnaast wordt het ook gebruikt om je buiten deze site voor jou interessante advertenties te tonen. Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Meer informatie over deze instellingen vind je via privacy instellingen.

14. Alle geschillen worden beheerst door Nederlands recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.