Algemene voorwaarden van Youropi Media B.V.

Youropi biedt op haar website www.youropi.com en via haar partners stadsgidsen, voucherboekjes en stadsplattegronden aan met kortingsbonnen die jij als Gebruiker kan inwisselen bij haar partners.

Je vindt hier de Algemene Voorwaarden die gelden op alle overeenkomsten tussen jou als Gebruiker en Youropi Media B.V. In deze voorwaarden lees je op welke wijze je de kortingsbonnen kan gebruiken en de geldigheid daarvan. Op jouw verzoek zal Youropi Media B.V. de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.

 

DEFINITIES

Youropi: Youropi Media B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17204325.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Youropi.

Activiteit: de dienst of product die de Gebruiker met Kortingsbonnen kan afnemen bij de Partner.

Product: de stadsgidsen, voucherboekjes, stadsplattegronden en packs in gedrukte of digitale vorm.

Kortingsbonnen: de bonnen die zijn opgenomen in Producten van Youropi en die een Gebruiker bij de betreffende Partner kan inwisselen.

Voucherboekje: een boekje met vouchers waar de Gebruiker een keuze uit maakt voor een lunch, een borrel en een activiteit en bij de betreffende Partner kan inwisselen.

Stadsgids: een informatieve gids over een specifieke stad waarin meerdere Kortingsbonnen zijn opgenomen die een Gebruiker bij de betreffende Partner kan inwisselen.

Partner: de aanbieder van de Producten.

Derde Partijen: Partijen die producten van Youropi aanbieden.

Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Youropi en Gebruiker, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

Website: www.youropi.com en al haar subdomeinen.

 

Verstrekken van Kortingsbonnen en vouchers

Kortingsbonnen en vouchers maken onderdeel uit van een Product van Youropi. De Producten kunnen aan de Gebruiker verstrekt worden via Partners en Derde Partijen of kunnen aangekocht worden via de Website Youropi.com.

 

Gebruik van Kortingsbonnen
en vouchers

De Kortingsbonnen en vouchers uit het Voucherboekje kun je inwisselen bij de Partner die staat vermeld op de kortingsbon of voucher. De contactgegevens en locatie staan vermeld op de kortingsbonnen of voucher. Het gebruik van een kortingsbon of voucher leidt tot een transactie tussen jou als Gebruiker en de Partner. Meld bij aankomst bij de Partner dat je in bezit bent van een kortingsbon of voucher. Je dient de originele kortingsbon of voucher (met tekst Voucher en afgebeelde barcode) in te leveren bij de betreffende locatie van de Partner.Partners behouden zich het recht voor om Kortingsbonnen te weigeren bij onvoldoende plaats in de locatie of het niet op voorraad hebben van het product zoals op de kortingsbon staat vermeld. Wel zal de Partner een reëel tegenvoorstel doen door een later tijdstip voor te stellen of voor een vergelijkbaar vervangende Activiteit.

 

Annuleren


In het geval dat een kortingsbon of voucher betrekking heeft op een Activiteit met een gereserveerde datum en/of tijdstip en er sprake is van een no-show (niet nakomen van uw datum en/of tijdstip) dan komt de waarde van de kortingsbon of voucher te vervallen. Je kortingsbon of voucher wordt dan als ingeleverd beschouwd.

Bij koop op afstand (online bestellingen) heb je gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling het recht de bestelling zonder opgave van reden aan Youropi te retourneren. De Producten dienen dan wel onbeschadigd en ongebruikt op eigen kosten per post naar Youropi terug te worden gestuurd. Het risico van verzending komt voor eigen rekening van de klant, onvoldoende gefrankeerde zendingen worden door Youropi niet geaccepteerd. Na ontvangst van de retourzending stort Youropi de betaalde prijs terug op je rekening zoals die bij ons bekend is.  

Prijzen en betalingen


De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting maar exclusief verzendkosten. Genoemde prijzen zijn altijd onder voorbehoud. Betalingen dienen direct te geschieden bij het afronden van uw bestelling. U kunt hierbij gebruik maken van de beveiligde systemen van iDeal en Visa en Mastercard. Zij staan garant voor een veilige afhandeling en verwerking van je betaling. Je bestelling is pas definitief als de betaling correct bij Youropi is ontvangen. Zodra je betaling is ontvangen, verstuurt Youropi je bestelling zo snel mogelijk naar het door jou opgegeven adres.

 

Levering van Voucherboekjes

Youropi doet er alles aan om je bestelling van Voucherboekjes zo snel mogelijk te bezorgen. De verzending vindt plaats via TNT Post. Bij bestellingen vóór 12.00 uur wordt je bestelling waarschijnlijk na 1-2 werkdagen geleverd. Bij bestellingen na 12.00 uur wordt je bestelling waarschijnlijk na 2-3 werkdagen geleverd. Dit kan echter fluctueren, aangezien Youropi afhankelijk is van de afhandeling van TNT Post. Youropi is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in levering.

 

Verlies


Bij verlies, diefstal en/of beschadiging van Kortingsbonnen verstrekt Youropi geen nieuwe Kortingsbonnen. Je dient de Kortingsbonnen dan ook zorgvuldig te bewaren. 

Geldigheid


De Kortingsbonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum van de Kortingsbon wordt daarop vermeld. Kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld. De Kortingsbon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de Kortingsbon cadeau worden gedaan.

 

Rechten

Alle rechten zijn voorbehouden. De afbeeldingen, logo's, teksten en informatie op de Website van Youropi.com en in de uitgaven van Youropi zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze Website en Youropi worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van Youropi. 

Aansprakelijkheid


Youropi verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op haar Website en in de Producten van Youropi. Youropi kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van haar Website of Producten en Partners van Youropi. Gebruiker vrijwaart Youropi voor alle aanspraken van derden. Tevens kan Youropi niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Website of eventueel onjuiste of gewijzigde informatie op haar Website en Producten. Alle getoonde informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Youropi keert bij verlies, verval en of onduidelijke informatieverschaffing geen geld uit.


 

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winactie op de website van Youropi.com. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Youropi kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit. Over de uitslag en toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Youropi gerechtigd een andere winnaar te trekken. Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. Youropi is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs. Als er bij de prijs spraken is van afgelasting door andere partijen kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Youropi mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Gebruik van de winactie is voor rekening en risico van de winnaar. Youropi kan niet aansprakelijk worden gesteld tijdens het gebruik van de winactie door de winnaar. Youropi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

 

 

 

ADRES:

Youropi Media B.V.

Bomanshof 6

5611 NJ Eindhoven

E: info@youropi.com